آموزش شرط بندی به روش کل گلهای بازی (Over/Under)

در این روش پیش بینی کننده، کاری با برنده و یا بازنده مسابقه ندارد. بلکه تنها تعداد گل رد و بدل شده در مسابقه را پیش بینی می نماید.

در این حالت هم یک وضعیت میانی تعریف میگردد، به این معنا که مسابقه، مجموعا تعداد گل بیشتر یا کمتر از وضعیت میانی ( که ما مانند روش قبلی آن را لاین می نامیم) داشته است. به تعبیر دیگر در این روش پیش بینی کننده، پیش بینی می کند که تعداد گلهای رد و بدل شده درمسابقه “بیشتر از” یا  “کمتر از” تعداد مشخص شده در وضعیتش میانی و یا همان لاین است.

بنابراین در دو حالت امکان پیش بینی وجود دارد. در یک حالت پیش بینی می کنیم که تعداد گل های مسابقه “بیشتر از” مقدار مشخص شده توسط لاین است و در حالتی دیگر پیش بینی می کنیم که تعداد گل های مسابقه “کمتر از” آن مقدار میباشد. علامت بیشتر از ، با “Over” و کمتر از ، با “Under” نمایش داده میشوند و عدد مقابل این عبارات مشخص کننده لاین مربوطه است.

روش محاسبه:

برای تعیین وضعیت برد یا باخت در این روش از فرمول زیراستفاده می کنیم:


در این روش اگر شما لاین “Over” را انتخاب کنید در فرمول از علامت (+) و اگر لاین “Under” را انتخاب کنید در فرمول از علامت (–) استفاده می کنیم.
بدیهی است زمانی که عدد X برابر صفر شود به معنای فسخ پیش بینی است، یعنی کل مبلغ پیش بینی به حساب شما باز خواهد گشت.

برای مثال لاین های زیر را برای دوتیم A و B به شکل زیر داریم.

حال سه نتیجه (۰-۰) و (۲-۱) و (۱-۱) را در هر دو لاین بالا بررسی می کنیم.

فرض می کنیم ما بر روی لاین بیشتر از۲٫۲۵ یعنی (Over 2.25) مبلغ ۱۰۰  دلار پیش بینی کرده ایم.

در صورتی که بازی (۰-۰) شود:

چون لاین Over را انتخاب کرده اید، در فرمول بالا از علامت (+) استفاده میکنیم و عدد ۲٫۲۵ – را به دست می آوریم.
عدد به دست آمده را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که کمتر از ۰٫۵ – است و به معنای کامل باخت است، پس ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

در صورتی که بازی (۲-۱) شود:

پس در این بازی تعداد ۳ گل زده شده است.


چون لاین Over را انتخاب کرده اید، در فرمول بالا از علامت (+) استفاده میکنیم و عدد ۰٫۷۵ + را به دست می آوریم. عدد به دست آمده را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که بیشتر از ۰٫۵ + است و به معنای کامل برد است پس ما کل مبلغ میزان برد را برده ایم و این مبلغ به اضافه مبلغ پیش بینی به حساب ما بازمی گردد.

در صورتی که بازی (۱-۱) شود:

پس در این بازی تعداد ۲ گل زده شده است.

چون لاین Over را انتخاب کرده اید در فرمول بالا از علامت (+) استفاده میکنیم و عدد ۰٫۲۵ – را به دست می آوریم. عدد به دست آمده را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که به معنای نصف باخت است پس ما نصف مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم و مابقی آن به حساب ما بازمی گردد.

به زبان دیگر وقتی ما این لاین را انتخاب می کنیم ،اگر در بازی مجموع گل های زده شده، دو گل باشد وضعیت ما نصف باخت است و اگر بیشتر از دو گل زده شود ما کامل برده ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود کامل باخته ایم.

حال فرض میکنیم ما بر روی کمتر از ۲٫۲۵ یعنی (Under 2.25) مبلغ ۱۰۰ دلار پیش بینی کرده ایم.
در صورتی که بازی (۰-۰) شود:

چون لاین Under را انتخاب کرده اید، در فرمول بالا از علامت (–) استفاده میکنیم و عدد ۲٫۲۵ + را به دست می آوریم. عدد به دست آمده را با جدول محاسبه، کنترل می کنیم و می بینیم که بیشتر از ۰٫۵ + است و به معنای کامل برد است پس ما کل مبلغ میزان برد را برده ایم و این مبلغ به اضافه مبلغ پیش بینی به حساب ما بازمی گردد.

در صورتی که بازی (۲-۱) شود:

پس در این بازی تعداد ۳ گل زده شده است.

چون لاین Under را انتخاب کرده اید در فرمول بالا از علامت (–) استفاده میکنیم و عدد ۰٫۷۵ – را به دست می آوریم. عدد به دست آمده را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که کمتر از ۰٫۵ – است و به معنای کامل باخت است، پس ما کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

 در صورتی که بازی (۱-۱) شود:

پس در این بازی تعداد ۲ گل زده شده است.

چون لاین Under را انتخاب کرده اید، در فرمول بالا از علامت (–) استفاده می کنیم و عدد ۰٫۲۵ + را به دست می آوریم. عدد به دست آمده را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که به معنای نصف برد است پس ما نصف مبلغ میزان برد را برده ایم و این مبلغ به اضافه مبلغ پیش بینی ،به حساب ما بازمی گردد.

به زبان دیگر وقتی ما این لاین را انتخاب می کنیم، در بازی مجموع گل های زده شده، دو گل باشد وضعیت ما نصف برد است پس اگر بیشتر از دو گل رد و بدل شود ما کامل باخته ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود کامل برده ایم.

جدول Over  و Under

**توجه داشته باشید که این روند برای لاین های ۳ به بالا به همین شکل محاسبه می شود و می توان این توضیحات را با جا به جایی تعداد گل ها، برای آنها نیز به کار برد.

اگر برای اولین بار است که این سایت را میبینید ، لیست سایت های معتبر شرطبندی ورزشی فارسی را مشاهده کنید

بخوانید

همین الان پیش بینی کنید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *